Max Hartogson

Gleiwitz, Dwangarbeiders kamp
1943

Max gilde weken van de pijn. Eindelijk had de Lagerführer gezegd ‘je mag zijn arm afsnijden’.

Ziek worden in een kamp is van het begin af een ramp. Vele gevangenen worden vaak direct ziek doordat ze plotseling in een omgeving komen vol ellende en verschrikkelijke verschijningen. De behandelingen van de gevangenen zijn in verschillende kampen zeer ongelijk. Zelfs de artsen mishandelen de zieken en zijn niet verlegen om een patiënt een dodelijke injectie te geven. Met de rapporten van zieken en doden wordt flink gesjoemeld. Het verplegend personeel in de ziekenbarakken mist vaak de benodigde kennis en handelt naar eigen goeddunken. Vaak zijn de gevangenen zelf verplegend personeel.