Op mars

Gleiwitz, Dwangarbeiders kamp
18 januari 1945

Ik zie Jo Korper nog staan in de ziekenbarak, met zijn hand omhoog. En wij riepen: ‘houd moed, we komen terug’.

Als de Russen Auschwitz op 27 januari 1945 bevrijden, is een deel van het kamp nog intact, omdat de nazi’s niet genoeg tijd hadden om alle sporen van de massavernietiging uit te wissen. De Russen treffen in het kamp zo’n 8.000 overlevenden aan, de meeste sterk verzwakt.

De bevrijdingsdag van Auschwitz is in 2005 door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Holocaust Memorial Day, de dag waarop wereldwijd alle slachtoffers van de Holocaust en andere genociden worden herdacht.