Educatie

Voor de website van Coenraad Rood zijn, in samenwerking Historisch Centrum Overijssel en met een werkgroep van leraren uit het Voortgezet Onderwijs, werkbladen voor de lessen maatschappijleer en/of geschiedenis ontwikkeld. De indrukwekkende ervaringen van Coenraad Rood tijdens zijn gedwongen reis van kamp naar kamp vormen het startpunt om in te gaan op thema’s als: democratie, goed/fout, WOII, oorlogen, mensenrechten, identiteit, je eigen verhaal, vooroordelen en discriminatie.

Het uitgangspunt voor educatie is leerlingen in contact te brengen met bovengenoemde thema’s. Thema’s die Coenraad Rood aan den lijve heeft ondervonden, maar ook in het leven van de leerlingen herkenbaar zullen zijn. Door in elke les de verbinding te leggen tussen het heden en het verleden worden de leerlingen aan het denken gezet over hun eigen handelen in deze wereld.

Werkbladen en docentenhandleidingen

Er zijn in samenwerking met het docententeam van het Carolus Clusius College te Zwolle drie werkbladen ontwikkeld voorzien van een docentenhandleiding.

Download de lesbladen 'Keuze in oorlogstijd' 

Niet alle thema’s/filmfragmenten zijn gebruikt voor de werkbladen. Docenten en scholen worden uitgenodigd mee te werken aan het ontwikkelen van lespakketten. Neem contact op met BigSense Producties 06 - 40323327