Educatie

Het Historisch Centrum Overijssel heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in het thema de Tweede Wereldoorlog en ontwikkelt ieder jaar een tentoonstelling over deze periode.  Naast deze tentoonstelling worden er ook tal van lespakketten ontwikkeld, gericht op het Voortgezet Onderwijs.
Voor de website  van Coenraad Rood ontwikkelt het HCO, in samenwerking met het onderwijs, werkbladen voor de lessen maatschappijleer en/of geschiedenis. De indrukwekkende ervaringen van Coenraad Rood tijdens zijn gedwongen reis van kamp naar kamp vormen het startpunt om in te gaan op thema’s als: democratie, goed/fout, WOII, oorlogen, mensenrechten, identiteit, je eigen verhaal, vooroordelen en discriminatie. Het HCO werkt hierbij samen met een werkgroep van leraren uit het Voortgezet Onderwijs, waardoor het materiaal naadloos aansluit bij het onderwijs van tegenwoordig.

Het uitgangspunt voor educatie is leerlingen in contact te brengen met bovengenoemde thema’s. Thema’s die Coenraad Rood aan den lijve heeft ondervonden, maar ook in het leven van de leerlingen herkenbaar zullen zijn. Door in elke les de verbinding te leggen tussen het heden en het verleden worden de leerlingen aan het denken gezet over hun eigen handelen in deze wereld.

Werkbladen en docentenhandleidingen

Inmiddels zijn er in samenwerking met het docententeam van het Carolus Clusius College te Zwolle, drie werkbladen ontwikkeld, voorzien van een docentenhandleiding.

Download de lesbladen 'Keuze in oorlogstijd' 

Niet alle thema’s/filmfragmenten zijn gebruikt voor de werkbladen. Docenten en scholen worden uitgenodigd mee te werken aan het ontwikkelen van lespakketten. Neem contact op met het Historisch Centrum Overijssel, 085 – 4885000