De beschaving op zijn kop

Gleiwitz, Dwangarbeiders kamp
winter 1943 - 1944

De Nederlandse Joden waren in het kamp het laagst in rangorde en het mikpunt van alles.

Niet alleen kampbewakers van de SS zijn verantwoordelijk voor de wrede behandeling van gevangenen. Zelfs gevangenen onderling maken het elkaar niet gemakkelijk. Zo worden door de kampleiding bepaalde gevangenen, meestal criminelen of politieke gevangenen, aangewezen als zogenaamde kapo’s. Zij zijn in dienst van de Kameradschaftspolizei en hebben als taak om de orde onder gevangenen te handhaven. Ze staan bijvoorbeeld aan de leiding van werkploegen en moeten medegevangenen tot arbeid aansporen. Zelf hoeven ze geen lichamelijke arbeid te verrichten, ze krijgen beter te eten en hun gevangeniskleding is op maat gemaakt. Vanuit deze bevoorrechte positie regeren ze meestal met de harde hand over hun medegevangenen en veel kapo’s doen qua wreedheid niet onder voor de kampbewakers van de SS.