Niet vergeten

Gleiwitz, Dwangarbeiders kamp
mei – december 1944

Als ze me ernaar vragen straks moet ik het vertellen. Ik heb mezelf gedwongen het vast te leggen in mijn hersenen.

Louis ‘Loe’ of ‘Lou’ de Jong (Amsterdam, 24 april 1914 – aldaar, 15 maart 2005) was een Nederlands historicus en journalist. Loe de Jong is als oorlogskenner vooral bekend geworden door zijn uit 14 delen bestaande standaardwerk Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog over Nederland en Nederlands-Indië in de Tweede Wereldoorlog, dat - op het laatste deel na - voor het grootste deel van zijn hand is.

In het voorlaatste jaar van de oorlog weet Loe de Jong toenmalig minister Gerrit Bolkestein van onderwijs enthousiast te maken voor het idee om na de oorlog een rijksinstituut op te richten voor het verzamelen van documentatie over de Tweede Wereldoorlog. Hij is hierin niet de enige, want in het bezette Nederland liepen de hoogleraren Jan Romein en Nicolaas Posthumus (De Jong had bij de laatste nog college gevolgd) ook reeds met een dergelijke gedachte rond. Met als resultaat dat op 15 september 1945 het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (afgekort als 'RIOD' - zelf spraken de medewerkers altijd over 'Oorlogsdocumentatie', later het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, afgekort NIOD) van start ging.