Extra rantsoen afgepakt

Gleiwitz, Dwangarbeiders kamp
1943

En ze noemden ons altijd ‘volgevreten schweine’ en het was al verboden om terug te praten, maar dit keer was ik woedend.

De gevangenen hebben geen rechten die hen beschermen tegen het geweld dat de SS in het kamp gebruikt. Regels en verboden bepalen de orde in het kamp. Voor het geringste vergrijp worden zware straffen uitgedeeld. Door de verzwakte toestand van de gevangenen worden deze straffen door velen niet overleefd. Terechtstellingen worden vaak op de appèlplaats uitgevoerd, in aanwezigheid van de overige gevangenen. Zeer belangrijk voor het dagelijks leven is de manier waarop gevangenen met een functie (meestal Duitsers) met hun taak omgaan. Sommigen gebruiken de mogelijkheden van hun functie om hun medegevangenen zoveel mogelijk te helpen, anderen denken alleen aan hun eigen belang en handelen als verlengstuk van de SS.