Zeep

Gleiwitz, Dwangarbeiders kamp
1943

En ze vroeg: ‘waarom zijn jullie altijd zo zwart?’ En toen zei Bram: ‘omdat we geen zeep hebben’.

Een groot deel van de gevangen werkt direct in het productieproces. Zij staan bij de verdamper, waarin uit een mengsel van antraciet, zwavel en olie roet wordt gewonnen. Hoewel het in de productiehallen 60 tot 70 graden warm is, moeten de gevangen tot hun nek beschermende kleding dragen om het lichaam voor het roet te beschermen. Uit de verdamper vloeien 300 graden hete afvalstoffen. De gevangenen moeten deze in emmers naar een bassin op het fabrieksterrein dragen. Het gewonnen roet wordt door een buizenstelsel uit de fabriek geleid en buiten de fabriek gewogen en in papieren zakken verpakt.