Op appèl

Gleiwitz, Dwangarbeiders kamp
1943

Dan renden ze in de barakken om de zieken te tellen en die kregen op hun donder dat ze ziek waren.

‘s Morgens om 4 of 5 uur worden de gevangenen gewekt, waarna zij zich moeten wassen en aankleden om klaar te zijn voor het appèl om afgeteld te worden. Het appèl duurt vaak vele uren. Daarna worden zij in hun werkploegen ingedeeld en marcheren de dwangarbeiders richting werkplaats. Voor sommige commando's is dit een mars van meer dan een uur. Er wordt gewerkt onder toeziend oog van voormannen; de zogenoemde bazen.