De Aardappeleters

Rouveen
september 1942

En van de radio en de propaganda de hele dag leerden ze dat Joden niet goed waren.

Radio is hèt massamedium tijdens de oorlogsjaren. In Duitsland speelt de radio een essentiële rol in de nationaalsocialistische propaganda. Zodra Hilversum is bezet, wordt ook de Nederlandse radio onder Duits toezicht geplaatst. In januari 1941 worden de omroepverenigingen vervangen door één staatsomroep onder leiding van de NSB.