Wegvoering via Zwolle

Rouveen
2 - 3 oktober 1942

‘We waren allemaal erg gespannen en we vermoedden dat er iets ergs gebeuren zou. Maar we wisten niet wat.’

Op 2 en 3 oktober 1942 vindt een grote deportatie plaats van Zwolse Joden. Ongeveer 120 Joodse gezinnen krijgen de opdracht zich te melden in het Gymnasium Celeanum aan de Veerallee. Het voorportaal van de hel, blijkt later. Eerder die tweede oktober is bekend gemaakt dat ongeveer vijfduizend Joodse mannen, die verblijven in werkkampen in het noorden en het oosten van het land, naar Westerbork worden overgebracht. De mannen uit Kamp Conrad worden in Zwolle opgevangen in de gymzaal, waar de Zwolse Joden ook zijn ondergebracht. Vanuit het Gymnasium worden de gezinnen op transport gezet naar Westerbork.