Onder Arrest

Rouveen
2 - 3 oktober 1942

Wij moesten een formulier tekenen en toen ik het begon te lezen, pakte de commandant zijn revolver en schreeuwde.

De Grüne Polizei wacht tot alle Joodse arbeiders binnen zijn en omsingelen vervolgens het kamp. Door het gebruik van groene uniformen - net als bij de hedendaagse Duitse politie - stonden zij ook bekend als Grüne Polizei.

De Joden worden gedwongen een formulier te ondertekenen waarin ze aangeven vrijwillig te willen gaan werken op een aangewezen plaats.