Het laatste ontbijt

Rouveen
2 - 3 oktober 1942

Wat er niet in de soep zat waren distributiebonnen, de zegeltjes. Dus die hadden ze in hun zak gestoken.

In de Tweede Wereldoorlog bestaat in Nederland distributie, waarbij allerlei voedingsmiddelen en goederen ‘op de bon’ zijn. Om aan distributiebonnen te komen moet men in het bezit zijn van een zogenoemde door de overheid verstrekte Distributiestamkaart. Wanneer men de bonnen heeft verkregen, kan men op in de kranten aangekondigde tijden de winkel bezoeken om gerantsoeneerde producten te kopen. Omdat iedereen op hetzelfde moment zijn bonnen moet inleveren, staan voor de winkels lange rijen.