Rouveen

25 apr 1942 - 2 okt 1942

Kamp Conrad nabij Rouveen (provincie Overijssel) bij het Conradkanaal is een werkkamp dat aanvankelijk bedoeld is om werkloze mannen in de ruilverkaveling aan het werk te zetten. Vanaf 25 april 1942 gebruikt de Duitse bezetter het kamp als tijdelijke buffer voor Kamp Westerbork en moeten de werklozen plaats maken voor Joodse mannen. Joden, voornamelijk uit Amsterdam, maar ook uit Staphorst en Meppel, worden verplicht tewerkgesteld en zo geïsoleerd van hun familie.

In Kamp Conrad hebben in totaal 340 Joodse mannen gewoond. Zij moeten bij Staphorst een weg, de Afschuttingsweg, en een ernaast gelegen sloot aanleggen. Deze weg wordt nu in de omgeving nog de Jodenweg genoemd en de sloot de Jodensloot. Op 3 oktober 1942 (Jom Kipoer / Grote Verzoendag) worden de mannen gedeporteerd naar Westerbork. Van daaruit worden zij naar Oost-Europese vernietigingskampen gestuurd. Slechts vier van hen hebben de oorlog overleefd.