Openbare beroving

Annaberg
2 – 12 november 1942

Alles was een groot raadsel, een gruwelijk raadsel.

Er zijn 675 speciale Zwangsarbeiterlager fűr Jűden. In het Duitse Rijk en in de na september 1939 ingelijfde Poolse provincies bevinden zich ruim 225 van deze kampen, waarvan bijna de helft gelegen is in het industriegebied Silezië. Namen als Blechhammer, Laurahűtte, Sakrau en St. Annaberg zijn berucht geworden.