Vernederingen

Annaberg
2 – 12 november 1942

Om ons bezig te houden moesten we zingen en we zongen: ‘Overal, overal waar de meisjes zijn...

Het bestuur van deze kampen is een ingewikkelde en verwarde geschiedenis. Legerinstanties, particuliere bedrijven en de SS hebben geprobeerd zichzelf te verrijken door gebruik te maken van het Joodse arbeidspotentieel uit Oost-Europa en van het – overigens zeer kleine – gedeelte uit West- en Zuid-Europa aangevoerde joden die als ‘arbeidsgeschikt’ geselecteerd mochten worden. Dwars door deze geschiedenis van exploitatie van goedkope en in jammerlijke omstandigheden levende werkkrachten loopt als een rode draad de vaste wil van Himmlers SS om gehoor te geven aan Hitlers opdracht de joden te verdelgen. Het gevolg daarvan is dat het aantal arbeidsplaatsen voor gedwongen Joodse arbeid gestaag vermindert en dat Joodse werkkrachten vooral worden ingezet in Arbeitskommandos van concentratiekampen  voor de industrie.