Hebreeuwse trouwplechtigheid

Amsterdam, De oorlog begint
18 september 1941

Ze hebben de ramen van de Synagoge opengezet zodat de mensen op straat de dienst konden volgen.

Het Opperrabbinaat van Amsterdam zit in 1941 in de Rapenburgersjoel. De Sjoel werd gesticht door patriottische liberale Joden, die zich in de Franse tijd hadden verenigd en die gezamenlijk streden voor gelijke rechten. De Sjoel aan de Rapenburgerstraat blijft tot in de oorlog in gebruik. Daarna plundert de bezetter het pand grondig.