Oproep en Overheid

Amsterdam, De oorlog begint
23 april 1942

Dat was onze naïeve fout, maar een misdaad van de Hollandse overheid die zich bedienden maakten van de Duitse overheid.

De Duitse bezettende macht beschikt niet over voldoende eigen middelen en mankracht om ‘afwijkingen’ op te sporen en om strenge controle te kunnen uitoefenen op het gedrag van burgers. De bezetter probeert de overheid en in het bijzonder de politie aan haar zijde te krijgen, kortom dienstbaar te maken aan haar bedoelingen. Dit lukt in verregaande mate en daarmee wordt de Nederlandse politie een groot gevaar voor talloze Joden.