De geknakte mensch

Amsterdam, Jeugd
1924 - 1938

Het radio optreden van Isaac Gans heeft één miljoen gulden opgebracht, in één nacht.

De Joodse Invalide, in 1911 opgericht, voorziet in hulp aan een grote groep bejaarden, lichamelijk gehandicapten, blinden, doven, voor wie tot dan toe geen bijzondere opvang is geregeld. Isaac Gans, later directeur van de Joodse Invalide, is oorspronkelijk diamantbewerker, maar heeft het niet naar zijn zin. Op een avond blijkt dat zijn vrouw buiten hem om zijn ontslag bij diamantslijperij Bottenheim heeft aangekondigd. In 1924 wordt hij aangenomen als propagandist bij de Joodse Invalide. Het tehuis bloeit onder zijn leiding. De zorg voor ‘de gebroken en geknakte mensch’ zoals Isaac Gans zijn patiënten noemt, staat centraal.