Rabbijn van de armen

Amsterdam, Jeugd
1924

De mensen waren zo arm, dat ze de wet moesten breken van de sabbat.

Rabbijn Meijer de Hond is zeer betrokken bij de sociale ellende onder de arme Joden, maar bestrijdt het socialisme en het zionisme. Hij richt in 1905 de vereniging Touro Our op, ‘De leer is het licht’. De rabbijn is niet onomstreden; hij verheerlijkt en romantiseert armoede en hij gelooft niet in sociale hervormingen. Hiermee verliest hij de steun van socialisten en zionisten. Zijn bijnaam was de ‘Volksrebbe’.

In 1942 krijgt Meijer de Hond ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag van opperrabbijn Sarlouis de titel ‘rabbijn honoris causa’. In het daarop volgend jaar wordt hij door de bezetters via Kamp Westerbork afgevoerd naar Sobibor.