Rantsoenbonnen

Amsterdam, Terug in Amsterdam
9 juni 1945

En ik kreeg rantsoenbonnen en zei: ‘Wat moet ik ermee? Ik heb drie jaar gegeten zonder die bonnen’.

Alhoewel de Joden in Nederland ook warmte, menslievendheid en roerend altruïsme tegenkomen, is over het algemeen de terugkeer in Nederland voor veel Joden geen bevrijdingsfeest geworden. Daar komt nog bij dat velen verdwaasd rondlopen met het besef dat een groot deel van hun familie is uitgemoord in de vernietigingskampen. Die ontdekking heeft veel mensen langdurig verlamd. Het contrast met de uitgelatenheid van Nederlanders over de bevrijding is meer dan mensen kunnen verdragen.