Amsterdam

Terug in Amsterdam

9 jun 1945

De gemeente Amsterdam heeft een speciale instantie in het leven geroepen om de grote groepen repatrianten die op het Centraal Station aankomen, op te vangen. Deze Inspectie voor de Repatriëringswerkzaamheden is verantwoordelijk voor het begeleiden van de repatrianten naar een verblijfplaats in Amsterdam of het doorgeleiden naar andere dorpen en steden.

Er wordt bij de repatriëring geen onderscheid gemaakt tussen de groepen repatrianten. Ook voor Joodse repatrianten is er geen specifieke aandacht. De Nederlandse regering heeft het standpunt dat er geen onderscheid gemaakt mag worden op basis van ras of geloof, zoals in de oorlog wel gebeurd is. Ook bij de opvang wordt vaak geen rekening gehouden met problemen die specifiek voor veel Joden gelden, zoals het niet meer kunnen terugkeren naar een familie die er niet meer is, de wetenschap dat vele familieleden en vrienden zijn vermoord en het verlies van alle bezittingen. Veel Joodse repatrianten vinden dat zij in Nederland niet verwacht worden en ook niet welkom zijn. Spullen die in bewaring zijn gegeven bij buren, worden soms niet meer teruggegeven. Sommige Nederlanders gedragen zich zelfs antisemitisch.