Stervenden uit Auschwitz

Straatsburg
3 juni 1945

Het gerucht ging rond dat er een trein aankwam met stervenden uit Auschwitz. Dat waren wij.

Het geallieerde beleid is de miljoenen displaced persons zo snel mogelijk uit Duitsland te repatriëren. Dat betekent dat centra af en toe verstopt raakten. Repatrianten uit de Amerikaanse zone arriveerden veelal in Maastricht, dat een derde van alle teruggekeerden voor zijn rekening nam.