Regensburg

30 mei 1945 - 31 mei 1945

Bij de repatriëring wordt geen onderscheid gemaakt op basis van achtergrond van de repatrianten. Iedere Nederlander en verder iedereen die vóór de oorlog in Nederland heeft gewoond komt in aanmerking voor repatriëring. De repatrianten bestaan onder meer uit Joden en politieke gevangenen die de concentratiekampen hebben overleefd, mensen die gedwongen zijn in de Duitse oorlogsindustrie te werken en krijgsgevangenen. Maar ook Nederlanders die vrijwillig in het Duitse leger hebben gediend, worden gerepatrieerd.