Op appèl

Oranienburg
29 januari 1945

Op appèl telde Moll nog 6.000 mensen, overgebleven van de 12.000 tot 14.000 mensen die op transport waren gezet.