Welkom Home in België

Luik
4 juni 1945

En de mensen zwaaiden naar ons en riepen: ‘Welkom Home’.

Zodra een stad of dorp van de Duitsers is bevrijd, komt naast de vreugde ook de volkswoede tot uiting en begint de jacht op echte of vermeende collaborateurs. De gevolgen van de bestraffing van collaborateurs - in België 'repressie' genoemd - laten zich tot in de eenentwintigste eeuw voelen.