Op zoek naar zijn bevrijder

Ampfing
1994

‘En in 1994 kwam ik in contact met de soldaten van de 14th Armored Division die mij bevrijd hebben.’

In september 1939, vlak na het begin van de Tweede Wereldoorlog, wordt ten noorden van München, in Moosburg, het krijgsgevangenenkamp Stalag VII A gebouwd. Tegen het einde van de oorlog worden er 80.000 geallieerde soldaten gevangen gehouden. Deze 80.000 krijgsgevangen zijn hoofdzakelijk Franse en Russische soldaten. In 1945 bezetten Amerikaanse troepen Moosburg en worden de krijgsgevangen bevrijd.

Het Stalag VII A dient tot 1948 als Interneringslager waar in totaal 12.000 Duitse gevangenen, die verdacht worden van criminele activiteiten voor het naziregime, gevangen worden gezet. Vanaf 1948 wordt het kamp gebruikt voor de opvang van mensen die in de oorlog hun huis zijn kwijtgeraakt.